W środę 9 października został rozstrzygnięty konkurs "Szkoła Aktywna Turystycznie w Gminie Kozienice". W konkursie mogły brać udział wszystkie szkoły z Gminy Kozienice oraz szkoły spoza gminy działające w Oddziale PTTK w Kozienicach. Ocenie podlegały wszystkie działania związane z turystyką w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku ankiety konkursowe złożyło 10 szkół.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Publicznej szkole Podstawowej w Janikowie, która jest również współorganizatorem konkursu. Na uroczystość przybyły delegacje szkół oraz goście: Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kozienicach Grzegorz Wronikowski oraz Członek Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK Maria Gola.

Komisja konkursowa w składzie: Maria Gola, Lucyna Mańkowska i Jolanta Maciejczyk, po ocenie ankiet konkursowych przyznała następujące nagrody:

I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

II miejsce - Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia, które otrzymały:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kazimierza Ośki w Słowikach Starych
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach

Wszystkie szkoły otrzymały nagrody rzeczowe, a szkoły nagrodzone również puchary. 

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaki turystyczne dla uczniów PSP w Janikowie.

Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminy Kozienice.

sat_01.jpg sat_05.jpg sat_08.jpg

sat_09.jpg sat_10.jpg sat_11.jpg

sat_15.jpg sat_17.jpg sat_18.jpg

sat_19.jpg sat_20.jpg sat_21.jpg

sat_22.jpg sat_23.jpg sat_24.jpg

sat_25.jpg sat_26.jpg sat_27.jpg

sat_28.jpg sat_29.jpg sat_31.jpg

sat_33.jpg sat_34.jpg sat_35.jpg