W etapie centralnym Konkursu nasz powiat był reprezentowany przez trzy prace i wszystkie zostały nagrodzone. Największy sukces osiągnął Hubert Filipczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach, którego praca pod tytułem  „Moje Kociołki – najbliższe mi okolice” zajęła I miejsce w kategorii prac multimedialnych. Opiekunem ucznia był Pan Krzysztof Boryczka.

W kategorii prac zespołowych w szkołach podstawowych III miejsce zajęły Maja Kęska i Zuzanna Świątek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie za pracę „Babki, znachory i dochtory”, napisaną pod opieką Pani Marioli Gębskiej. Z kolei w kategorii prac indywidualnych w szkołach ponadpodstawowych III miejsce zajęła Gabriela Roczkowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, która napisała pracę pod tytułem „Pluton Sieciechowski”. Opiekunem był Pan Mirosław Mazur.

Przyznane nagrody są potwierdzeniem ogromnego zaangażowania uczniów i nauczycieli z naszego regionu w przygotowanie prac konkursowych. Mamy też nadzieję, że będą zachętą do udziału w kolejnych edycjach. Jest to również znakomita promocja Ziemi Kozienickiej i jej walorów historycznych, krajoznawczych i przyrodniczych. Warto poznawać swoją Ojcowiznę.

Składamy gratulacje wszystkim uczniom i ich opiekunom.