Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Kozienicach

NIP 812-10-01-988

REGON 670641183

KRS 000048312

Nr konta: Pekao S.A. O/Kozienice, 57 1240 5862 1111 0000 5103 6496


 

Zarząd Oddziału w kadencji 2017-2021:

  1. Arkadiusz Nowakowski - prezes
  2. Mirosław Mazur - wiceprezes
  3. Jolanta Zdrzalik - skarbnik
  4. Maciej Zając - sekretarz
  5. Piotr Maciejewski
  6. Lucyna Mańkowska
  7. Maria Gola

 


Dokumenty:

  1. Statut Oddziału
  2. Statut PTTK