Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i Samorząd Województwa Mazowieckiego organizują w roku szkolnym 2015/2016 konkurs Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie. 

Głównymi celami organizacji konkursu będą:

1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.

2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego.

3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego
i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

W konkursie "Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie", mogą uczestniczyć szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Szkoły klasyfikowane będą w 4 kategoriach:

  1. szkół podstawowych,
  2. gimnazjów,
  3. szkół ponadgimnazjalnych,
  4. szkoły specjalne.

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni szkoły, które otrzymają tytuły i prawo używania logo:

1. „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 

logo gold m

2. „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016” 

logo silver m

3. „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2016”

logo bronze m

Zapraszamy do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do regulaminu i przesłanie jej na adres MFO PTTK 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11, do dnia 30 września 2016 roku za rok szkolny 2015/2016. 

 

Pin It

Kalendarium

Brak wydarzeń

Facebook

Nasi partnerzy

 

gmina kozienice powiat kozienicki kozienicki centrum rekreacji i sportu kozienicki dom kultury mazowieckie forum oddzialow pttk  enea m baner TK 262x100 PTTK