Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i Samorząd Województwa Mazowieckiego organizują konkurs Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie. 

Głównymi celami organizacji konkursu są:

1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.

2. Propagowanie, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa mazowieckiego.

3. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
4. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

W konkursie "Szkoła Województwa Mazowieckiego Aktywna Turystycznie", mogą uczestniczyć szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Szkoły klasyfikowane będą w 3 kategoriach:

  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły ponadpodstawowe,
  3. szkoły specjalne.

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni szkoły, które otrzymają tytuły i prawo używania logo:

1. „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie ” 

logo gold m

2. „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” 

logo silver m

3. „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”

logo bronze m

Zapraszamy do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do regulaminu i przesłanie jej na adres MFO PTTK 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11, do dnia 15 października każdego roku. Ankieta obejmuje działalność  turystyczną szkoły za poprzedni rok szkolny. 

 

Pin It

Aplikacja mapowa

Zdobywaj Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej z aplikacją mapową

otwórz aplikację klikając w łącze

APLIKACJA

lub zeskanuj QR kod

QR

Facebook

Nasi partnerzy