Tabela zawiera propozycję wpisów do książeczek Odznaki Turystyki Pieszej oraz innych odznak turystycznych i krajoznawczych z imprez naszego Oddziału PTTK od grudnia 2018 r.

Wpisy przygotowane przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej.

 

Lp. data Trasa Nazwa imprezy, kierownik, organizator  km Pkt za miasto Inne Odznaki
1 29.12.2018 Sokoły- Adolfin - rez. „Jedlnia” - Jedlnia Letnisko / Leś. Ośr. Eduk./ V  Turystyczny Sylwester,
Mirosław Mazur,
PTTK Kozienice
10    -
2 20.03.2019 Przejazd - rez. ”Zagożdżon” - Augustów - rez. „Królewskie Źródła” Wiosna w Puszczy Kozienickiej,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
11    - OKZK: ścieżka edukacyjna Śródborze, rez. Zagożdżon, Królewskie Źródła: ścieżka edukacyjna, rezerwat 
3 18.05.2019 Lipsko - „Szlak Żółwia i Dinozaura” - Solec XXI Rajd Nadwiślański,
Maciej Zając, 

PTTK Kozienice
10    -
4 4.08.2019 Pionki Zachodnie - rez. „Pionki” - rez. „Ponty Dęby” - Bartny Kąt II Rajd Pszczoły,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
9  -
5 2.10.2019 Obóz Langiewicza - Rataje - Wachock / zwiedzanie/ -opactwo cystersów z romańskim kapitularzem i gotyckim refektarzem;  grobowiec mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w krużgankach - romański kościół klasztorny św. Floriana - fabryka Schenbergów z pocz. XIX w. 49 Zlot Młodych Krajoznawców,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
5 5 GOT 6 pkt. 
6 14.11.2019 Gałki - Hucisko - Skłoby Rajd Niepodległości,  Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
8   -
7 28.12.2019 Ignacówka - Cecylówka - Matyldzin - Dobieszyn VI Turystyczny Sylwester,
Mirosław Mazur,
PTTK Kozienice
10  -
8 22.06.2020 Kozłów - rez. „Ciszek” -Stoki - rez. „Ponty” - Przejazd Wiosna w Puszczy Kozienickiej,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
15  -
9 25.07.2020 Zastawie - ścieżka przyrodnicza „Czahary”/ Bagno Bubnów/ - Zastawie Przyroda Uczy Najpiękniej,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
7  -
10 8.08.2020 Kamień Łukawski - Góry Pieprzowe - Sandomierz /zwiedzanie/katedra Narodzenia NMP z ruską polichromią; ratusz renesansowy z wieżą w rynku; Brama Opatowska; got. Dom Długosza; romański k-ł św. Jakuba, zamek  Kazimierza Wlk; mury miejskie; kolegium jezuickie Gostomianum/ XXII Rajd Nadwiślański,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
6 15
11 5.09.2020 Kuźniaki - Perzowa - Hucisko - Barania Góra - Oblęgorek Rajd w Góry Świętokrzyskie,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
8 - GOT 17 pkt. 
12 10.10.2020 Ujazd /zwiedzanie/ Ruiny barokowego zamku Ossolińskich „Krzyżtopór” /365 sal/, zachowane mury i bramy. Serwis - Góra Chełmowa - Grzegorzewice  Rajd w Góry Świętokrzyskie,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
7 5 GOT 7 pkt. 
13 22.10.2020 Ruski Bród - szlak czerwony - rez. „Puszcza u Źródeł Radomki” - Kuźnica  Rajd do źródeł Radomki,
Mirosław Mazur,
PTTK Kozienice
12 -
14 30.11.2020

Święta Katarzyna - Łysica - Kakonin

L Zlot Młodych Krajoznawców,
Maria Gola,
PTTK Kozienice

8 -  GOT 8 pkt.
15 2.01.2021 Żytkowice - Krasna Dąbrowa - Królewskie Źródła Rajd sylwestrowy,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
9 - OKZK: Żytkowice - mauzoleum legionistów, Królewskie Źródła: ścieżka edukacyjna, rezerwat
16 20.02.2021 Pogorzel -  szlak czerwony- ośrodek eduk. Na Torfach” - ścieżka przyr. „Na Torfach” -  ośrodek eduk. Na Torfach Mazowiecki Park Krajobrazowy Wędruj z PTTK,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
11  -
17 6.03.2021 Nowiny - Czerwińskie Góry - Tułowice

Wędruj z PTTK, Kampinoski Park Narodowy,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice

12 -  
18 24.04.2021 Maciejowice - rez.„Zagożdżon” - Przejazd Wiosna w Puszczy,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
9 - OKZK: rez. Zagożdżon, Przejazd - ścieżka edukacyjna Śródborze
19 15.05.2021 Skoszyn - Szczytniak - G. Jeleniowska - Paprocice Przyroda uczy najpiękniej,
Piotr Maciejewski,
PTTK Kozienice
9 - GOT 12 pkt.

 

Pin It

Aplikacja mapowa

Zdobywaj Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej z aplikacją mapową

otwórz aplikację klikając w łącze

APLIKACJA

lub zeskanuj QR kod

QR

Facebook

Nasi partnerzy