To tylko trzy kroki:

 1. wypełnij deklarację członkowską i zgodę na przetwarzanie danych osobowy (dostępne w zakładce "Do pobrania")
 2. przygotuj zdjęcie (format do dowodu lub legitymacji)
 3. zgłoś się od naszego Oddziału PTTK i opłać stosowną składkę i wpisowe (płatne tylko przy zapisie)

Składki w 2024 roku:

 • 84 zł - normalna,
 • 57 zł - ulgowa dla emerytów, rencistów, bezrobotnych, rodziców opłacających składkę wraz z dziećmi, osoby niepełnosprawne,
 • 39 zł - ulgowa dla uczniów, studentów, opiekunów SKKT,
 • zwolnienie z opłacenia składki - dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwolnienie ze składki rocznej), dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (opłaca się tylko koszt legitymacji)

Wraz ze składką należy wnieść wpisowe (opłata za legitymację i znaczek organizacyjny) w wysokości:

 • 21 zł przy składce normalnej
 • 12 zł przy składce ulgowej
 • 9 zł przy składce ulgowej młodzieżowej

 

Korzyści?

 1. płacisz niższe wpisowe na nasze imprezy
 2. posiadasz dodatkowe ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia za granicą w ERGO Hestia (szczegóły poniżej)
 3. legitymacja PTTK pełni również funkcję karty rabatowej w schroniskach PTTK
 4. wspierasz działalność statutową PTTK
 5. możesz zdobywać uprawnienia PTTK
 6. możesz wybierać i być wybieranym do władz Oddziału i współdecydować o jego działalności
 7. należysz do Towarzystwa które ma ponad 70 lat, a którego korzenie sięgają Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.)

 

 

Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką obejmuje:

 1. Śmierć w NNW do 12 500 PLN
 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW do 25 000 PLN
 3. Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru do 12 500 PLN
 4. Koszt protez w NNW do 3000 PLN
 5. Ubezpieczenie bagażu w KL do 2000 PLN
 6. Koszt operacji kosmetycznych w NNW do 3000 PLN
 7. Koszty ratownictwa na terenie całego świata do 5000 EUR
 8. Koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania
  sportów letnich i zimowych do 10 000 PLN
 9. Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym do 50 000 PLN
Pin It

Aplikacja mapowa

Zdobywaj Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej z aplikacją mapową

otwórz aplikację klikając w łącze

APLIKACJA

lub zeskanuj QR kod

QR

Facebook

Nasi partnerzy