Ojcowizna Logo

Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej lub multimedialnej na temat własnego regionu.  Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.

Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego.

Przykładowy zakres tematyczny prac:

 • mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska
 • dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje
 • historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
 • ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju
 • moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne
 • moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole
 • Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie
 • losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
 • aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze

Grupy wiekowe:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe.

W każdej grupie wiekowej prace będą oceniane w 3 kategoriach:

 • prace pisemne indywidulane
 • prace pisemne zespołowe (zespoły 2-4 osobowe)
 • prace multimedialne (bez podziału na indywidualne i zespołowe)

Do pobrania:

 

Pin It

Aplikacja mapowa

Zdobywaj Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej z aplikacją mapową

otwórz aplikację klikając w łącze

APLIKACJA

lub zeskanuj QR kod

QR

Facebook

Nasi partnerzy